Krzysztof Skrzypiński

Dyrektor ds. Rozwoju, Grupa WB