Łukasz Kobierski

Wiceprezes Zarządu, Instytut Nowej Europy