płk Tomasz Artemiak

Szef Zarządu Operacyjnego T-3, Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej