Dariusz Nieć

Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji i Polityki Przemysłowej, MRiT