dr Dionizy Smoleń

Partner PwC

Dionizy jest partnerem PwC odpowiedzialnym za projekty doradcze realizowane dla administracji publicznej w Polsce. Obecnie przewodzi także praktyce doradztwa dla sektora obronnego w PwC Polska. Dionizy ma szerokie doświadczenie w doradztwie dotyczącym zarządzania w sektorze publicznym i kształtowania polityk publicznych. Specjalizuje się w usprawnieniach organizacyjnych, ulepszaniu struktur, zarządzaniu przez cele jak również w opracowywaniu strategii i programów rozwoju oraz działaniach związanych ze wspieraniem innowacyjności, przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego. Od ponad 18 lat doradza administracji publicznej w procesach modernizacyjnych. Wcześniej pełnił funkcje zastępcy dyrektora departamentu w Ministerstwie Gospodarki oraz Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Jest absolwentem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

Wydarzenia

/ godz. 16:15 - 17:15 / Scena -

Obronność dual-use, czyli jak innowacyjność zmienia Wojsko Polskie