dr hab. Robert Kupiecki, prof. UW

Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych