dr Radosław Piesiewicz

Dyrektor operacyjny i współzałożyciel Advanced Protection Systems

Obronił tytuł magistra inżynierii mikrofalowej i komunikacji optycznej z wyróżnieniem Złotej Odznaki na Politechnice Gdańskiej oraz uzyskał stopień doktora w technologii komunikacji w zakresie fal terahercowych summa cum laude na Uniwersytecie Technicznym w Brunszwiku. Za swoje osiągnięcia otrzymał prestiżową nagrodę im. Waltera Kertza w 2008 roku.
Jest autorem 2 rozdziałów książek, 11 artykułów w czasopismach naukowych oraz ponad 60 publikacji konferencyjnych dotyczących technik i komunikacji w zakresie fal terahercowych. Przed założeniem APS kierował i zarządzał międzynarodowymi projektami badawczo-rozwojowymi.

Wydarzenia

/ godz. 11:15 - 12:15 / Scena -

Blok prezentacyjny - Modernizacja Obrony Przeciwlotniczej

/ godz. 12:30 - 13:45 / Scena -

Obrona powietrzna i przeciwrakietowa – od dronów do pocisków balistycznych