gen. broni w st. sp. dr Marek Tomaszycki

rektor Akademii Wojsk Lądowych