gen. bryg. Artur Dębczak

Zastępca Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych