gen. dyw. dr Norbert Iwanowski

Dowódca 1 Dywizji Piechoty Legionów