gen. Wiesław Kukuła

Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego