Grzegorz Sowa

Dyrektor Biura Planowania Strategicznego i Rozwoju Biznesu, Polska Grupa Zbrojeniowa