J.R. McDonald

Vice President, Lockheed Martin Aeronautics

J.R. McDonald jest wiceprezesem ds. rozwoju biznesowego programu F-35 w Lockheed Martin Aeronautics.
Lockheed Martin Aeronautics. Na tym stanowisku jest odpowiedzialny za wszystkie międzynarodowe i
międzynarodowe i krajowe działania mające na celu zabezpieczenie nowego biznesu i utrzymanie obecnej sprzedaży w całym portfolio F-35.
portfolio.
Jako pracownik Lockheed Martin od 21 lat, J.R. był wcześniej wiceprezesem ds,
Strategii i Rozwoju Biznesu w Zintegrowanej Grupie Myśliwców (IFG). Na tym stanowisku
był odpowiedzialny za działania związane z rozwojem biznesu dla programów F-16, F-22, F-21,
T-50 i Japan FX. Przed objęciem stanowiska w IFG, J.R. pełnił funkcję wiceprezesa ds.
Strike Fighter w Lockheed Martin Government Affairs w Waszyngtonie,
kierował ogólnokrajowym zespołem we współpracy ze wszystkimi interesariuszami klienta F-35, w tym
z Pentagonem i władzami wykonawczymi. Wcześniej pan McDonald spędził rok jako
wiceprezes Lockheed Martin Corporate Domestic Business Development, 4 lata jako wiceprezes zespołu ds.
wiceprezes zespołu ds. korporacyjnych klientów sił powietrznych i 2 lata jako wiceprezes i główny kierownik
podczas uruchamiania pierwszej operacji F-35 w bazie Eglin AFB. Spędził również 7 lat jako
dyrektor ds. programu F-22 "Raptor" w Waszyngtonie.

Wydarzenia

/ godz. 11:15 - 12:45 / Scena -

Modernizacja Sił Powietrznych RP i lotnictwa Sił Zbrojnych RP