Kamil Basaj

Prezes Fundacji INFO OPS Polska

Kamil Basaj - Prezes Fundacji INFO OPS Polska. Kieruje pracami zespołów ds. reagowania na incydenty w środowisku informacyjnym ZBPI. Twórca procesów wczesnego wykrywania zagrożeń hybrydowych oraz bezpieczeństwa środowiska informacyjnego.

Konsultant projektów badawczych i naukowych nad zjawiskami oddziaływania informacyjnego, psychologicznego. Wykładowca Eksperckiego Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa.

Zawodowo związany z Dowództwem Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Realizował również zadania na rzecz Ministerstwa Obrony Narodowej, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Prowadzi wykłady i warsztaty z zakresu operacji informacyjnych i psychologicznych na uczelniach wyższych oraz w administracji państwowej. Prowadzi szkolenia z zakresu walki informacyjnej dla zespołów posiadających zdolności prowadzenia działań niekinetycznych. Prowadzi badania nad procesami poznawczymi, w tym modelami kontroli obitej.

Wydarzenia

/ godz. 16:15 - 17:15 / Scena -

Działania hybrydowe jako zagrożenie dla spójności państw zachodnich