Krzysztof Trofiniak

Prezes Zarządu, Polska Grupa Zbrojeniowa