Mariusz Wielec

Dyrektor, CEZAMAT Politechnika Warszawska