Mieszko Pawlak

Podsekretarz Stanu, Szef Biura Polityki Międzynarodowej, Kancelaria Prezydenta RP