Paweł Zalewski

Sekretarz Stanu, Ministerstwo Obrony Narodowej