płk Bogdan Sowa

Szef Zarządu Organizacji i Uzupełnień – P1, Sztab Generalny WP

Pułkownik Bogdan SOWA – z dniem 29 marca 2021 roku wyznaczony przez Ministra Obrony Narodowej na stanowisko szefa Zarządu Organizacji i Uzupełnień – P1 Sztabu Generalnego WP. W latach 2011 - 2021 zajmował kolejno stanowiska służbowe w Departamencie Kadr MON, kończąc jako naczelnik Wydziału Kadry Kierowniczej. W latach 2001 - 2011 pełnił obowiązki na stanowiskach związanych z zarządzaniem personelem w 1 Brygadzie Pancernej w Wesołej oraz w Centrum Zarządzania Systemami Teleinformatycznymi. Natomiast
w latach poprzednich pełnił służbę na stanowiskach dowódczych w 15 Brygadzie Zmechanizowanej w Giżycku oraz w 4 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Orzyszu. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej im. T. Kościuszki we Wrocławiu na kierunku dowodzenie wojskami (inżynier), Politechniki Warszawskiej na kierunku administracja (magister)
i Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi (studia podyplomowe). W 2023 roku ukończył również Podyplomowe Studia Polityki Obronnej w Akademii Sztuki Wojennej. Zainteresowania naukowe zawierają się w naukach
o bezpieczeństwie, w zagadnieniach związanych w szczególności z bezpieczeństwem militarnym oraz zarządzaniem i planowaniem zasobów osobowych resortu obrony narodowej. Brał udział w opracowywaniu i opiniowaniu aktów wykonawczych do ustawy o obronie Ojczyzny i procedur kadrowych dla potrzeb Sił Zbrojnych RP. Współpracuje z Wojskową Akademią Techniczną oraz Akademią Sztuki Wojennej w obszarze dydaktyki wojskowej.

Wydarzenia

/ godz. 16:45 - 17:45 / Scena -

Siły Zbrojne wobec zmian demograficznych. Rekrutacja, retencja, rezerwy