płk Janusz Misiak

Zastępca Szefa Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia - P3/P7, Sztab Generalny Wojska Polskiego