płk Mariusz Iwaniuk

Szef Szefostwa Uzbrojenia, Agencja Uzbrojenia