płk. pil. Łukasz Andrzejewski-Popow

Radca Generalny Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

Płk Łukasz ANDRZEJEWSKI – POPOW od 27 lat z pełnym zaangażowaniem i niezwykłym poświęceniem pełni zawodową służbę wojskową na stanowiskach służbowych w obszarze lotnictwa. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych Wydziału Lotnictwa o specjalności pilot śmigłowca, Uniwersytetu Obrony Narodowej Republiki Węgierskiej w Budapeszcie, Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej Wydziału Administracji i Stosunków Międzynarodowych oraz Akademii Sztuki Wojennej, gdzie ukończył Podyplomowe Studia Polityki Obronnej. W 2021 roku uzyskał tytuł doktora z dziedziny nauk technicznych w zakresie „Metoda oceny bezpieczeństwa lotów bezzałogowych statków powietrznych z wykorzystaniem danych z procesu eksploatacji”. W uznaniu zasług, decyzją Ministra Obrony Narodowej, w 2020 r. został wyznaczony na stanowisko Głównego Specjalisty
w Sztabie Generalnym WP, a następnie w styczniu 2022 r. objął obowiązki Radcy Generalnego. Pełniąc obowiązki na tym stanowisku, wymagającym ogromnego doświadczenia z dziedziny lotnictwa, na wysokim poziomie realizuje zadania służbowe wkładając w to wiele wysiłku. Będąc ekspertem w dziedzinie lotnictwa sprawuje merytoryczny nadzór nad operacyjną działalnością Sił Zbrojnych
RP w części dotyczącej Sił Powietrznych, ponadto zajmuje się planowaniem
i koordynowaniem użycia i funkcjonowania Sił Powietrznych uwzględniając bezzałogowe systemy powietrzne. Prowadzi analizy użycia bezzałogowych systemów powietrznych we współczesnych konfliktach, jak również współpracuje
z przedstawicielami lotnictwa cywilnego w zakresie wykorzystania obiektów lotniskowych, przestrzeni powietrznej i organizacji Ruchu Lotniczego nad terytorium RP. Oficer sprawował nadzór nad całokształtem spraw związanych z utworzeniem
i funkcjonowaniem w Siłach Zbrojnych Władzy Lotnictwa Wojskowego. Ważnym zadaniem jakie realizuje oficer jest wdrażanie w Siłach Zbrojnych RP programu operacyjnego rozpoznania obrazowego i satelitarnego, w zakresie bezzałogowych systemów powietrznych. Podczas swojej wieloletniej służby wojskowej wyszkolił wielu adeptów lotnictwa. Cieszy się zaufaniem przełożonych i współpracowników, swoją postawą potrafi inspirować i motywować do wytężonej pracy, jednocześnie utrzymując dobrą atmosferę służby, nawet podczas realizacji skomplikowanych zadań.
Ze względu na umiejętności podejmowania trafnych decyzji oficerowi powierzane
są trudne i odpowiedzialne zadania. Swoim profesjonalizmem oraz zasobem wiedzy specjalistycznej przyczynia się do budowania dobrego wizerunku Sił Zbrojnych RP
a w szczególności Sił Powietrznych, podnosząc przez to ich znaczenie i prestiż. Swoje doświadczenie oraz posiadany zasób wiedzy lotniczej chętnie przekazuje młodszym pokoleniom.
Ze względu na swoje umiejętności, ogromne doświadczenie nabyte podczas realizacji zadań w różnych jednostkach wojskowych oraz rozległą wiedzę
i wykształcenie, posiada wysoki autorytet w środowisku Sztabu Generalnego WP oraz w Siłach Powietrznych. Jego charyzma i osobisty przykład wzbudzają poczucie przywiązania, szacunku i zaufania. Wszystkie te predyspozycje składają się
na sylwetkę współczesnego oficera, który spełnia wyzwania i oczekiwania, jakie stoją obecnie przed kadrą kierowniczą jednostek Wojska Polskiego.

Wydarzenia

/ godz. 16:00 - 17:15 / Scena -

Powietrzne Technologie Bezzałogowe