prof. dr hab. inż. Mariusz Zdrojek

Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju, Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska