Sung Chan Song

Wiceprezes Hanwha Systems, Kierownik Centrum Rozwoju Technologii Kosmicznych