Tomas Lukoševičius

Doradca Prezydenta Litwy

Tomas Lukoševičius pracuje jako doradca prezydenta Republiki Litewskiej i jest odpowiedzialny za kwestie energetyczne w Grupie ds. środowiska i infrastruktury.
Wcześniej przez 10 lat pracował w Ministerstwie Energetyki jako dyrektor departamentu i na innych stanowiskach, odpowiadając za współpracę międzynarodową, sprawy UE, strategię energetyczną i planowanie strategiczne. Od 2006 do 2009 roku T. Lukoševičius pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, w Departamencie Polityki Bezpieczeństwa Gospodarczego.
T. Lukoševičius ukończył Uniwersytet Wileński i posiada tytuł magistra stosunków międzynarodowych i dyplomacji.

Wydarzenia

/ godz. 14:45 - 16:00 / Scena -

Odporność infrastruktury energetycznej wobec działań wojennych