Wiesław Leśniakiewicz

Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji