Adam Bugajski

Dyrektor Departamentu Polityki Bezpieczeństwa, Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Adam Bugajski jest dyrektorem ds. polityki bezpieczeństwa w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP. Przed objęciem obecnego stanowiska był Stałym Przedstawicielem RP przy Biurze ONZ i Organizacjach Międzynarodowych w Wiedniu. Wcześniej zajmował stanowiska m.in. dyrektora ds. polityki bezpieczeństwa w MSZ (2011-2015), zastępcy dyrektora Departamentu Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej (2010-2011) oraz zastępcy Stałego Przedstawiciela RP przy NATO (2008-2010).
Dyrektor Adam Bugajski jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie. Uzyskał tytuł doktora z wyróżnieniem w dziedzinie nauk politycznych i administracji na Uniwersytecie Warszawskim.

Wydarzenia

/ godz. 12:45 - 13:45 / Scena -

Przywództwo amerykańskie w Europie - samodzielność strategiczna Unii