Alexandre Vulic

Zastępca Dyrektora Generalnego, Ministerstwo Europy i Spraw Zagranicznych Republiki Francuskiej