Anna Ścieszko-Osińska

Prezes Zarządu Warszawskich Zakładów Mechanicznych PZL-WZM S.A.

Prezes Zarządu Warszawskich Zakładów Mechanicznych PZL-WZM S.A. jest odpowiedzialna za kompleksowe zarządzanie działalnością spółki.
Skutecznie przeprowadziła restrukturyzację przedsiębiorstwa, co wiązało się z opracowywaniem i realizacją założonych wyników finansowych, produkcyjnych i sprzedażowych.
Aktualnie do jej zadań należy nadzór nad: produkcją, wdrożeniem nowych technologii, eksportem międzynarodowym i marketingiem, kompleksową obsługą prawną zabezpieczającą interesy firmy, opracowaniem i realizacją ustalonej strategii rozwoju spółki w porozumieniu z właścicielem, realizacją polityki zatrudnienia i płac, prowadzenie polityki informacyjnej. Aktywnie pozyskała nanotechnologię i zarządzała wdrażeniem w proces produkcyjny w przemyśle zbrojeniowym, medycznym, motoryzacyjnym i lotniczym.
Anna Ścieszko-Osińska odpowiada za koncesję w zakresie obrotu materiałami koncesyjnymi oraz bezpieczeństwem informacji, IT i posiadanych technologii.
Jest doświadczoną menadżerką specjalizująca się w strategicznym i operacyjnym zarządzaniu spółkami. Zanim dołączyła do zespołu WUZETEM była dyrektorem generalnym firmy reprezentującej Briggs&Stratton – największego producenta silników benzynowych chłodzonych powietrzem, wykorzystywanych w urządzeniach zasilających, przeznaczonych do stosowania na zewnątrz.
Jest absolwentką Akademii Obrony Narodowej – bezpieczeństwa narodowego i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - ekonomii. Ukończyła studia MBA, DBA INE PAN oraz podyplomowe studia w zakresie ekologicznego transportu przyszłości (UKSW), studiów menadżerskich (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu), zarządzenia bezpieczeństwem ekonomicznym państwa, negocjacji kryzysowych (Uniwersytet Śląski), ochrony informacji niejawnych i administracji bezpieczeństwa informacji (Uniwersytet Śląski).

Wydarzenia

/ godz. 15:30 - 16:30 / Scena -

Ekonomia obrony: czas, wsparcie, koszt i niezależność strategiczna