dr Marc Ozawa

Universytet Cambridge

Dr Marc Ozawa jest autorem, wykładowcą i stowarzyszonym badaczem w Energy Policy Research Group na Uniwersytecie w Cambridge. Wcześniej był starszym badaczem w NATO Defense College. Jego obecne badania dotyczą roli zaufania w stosunkach międzynarodowych, relacji NATO-Rosja, geopolityki energetycznej oraz spraw rosyjskich i euroazjatyckich. Wcześniej zajmował stanowiska dydaktyczne, badawcze i redaktorskie na Uniwersytecie Cambridge, IHS CERA i Uniwersytecie Yale. Marc nauczał i nadzorował zarówno studentów studiów licencjackich, jak i magisterskich w zakresie stosunków międzynarodowych, geopolityki energii i konfliktów wewnątrzpaństwowych. Opublikował prace na temat stosunków Rosji z jej sąsiadami, bezpieczeństwa energetycznego i stosunków europejsko-rosyjskich. Marc jest absolwentem University of Alaska (licencjat), Yale University (magisterium) i University of Cambridge (magisterium, doktorat). Ponadto prowadził zajęcia na Moskiewskim Uniwersytecie Państwowym im. Łomonosowa i Północno-Wschodnim Uniwersytecie Federalnym w Jakucku.

Wydarzenia

/ godz. 11:15 - 12:15 / Scena -

Wyzwania Indopacyfiku a bezpieczeństwo międzynarodowe