gen. broni (rez.) Pavel Macko

były Dowódca NATO JFTC

Generał Pavel Macko wstąpił do służby w 1983 roku i ukończył Akademię Wojskową w Brnie w 1988 roku. Jest również absolwentem ICAF, NDU w Waszyngtonie.
Podczas swojej prawie 35-letniej służby wojskowej zdobył szerokie doświadczenie krajowe i międzynarodowe w obszarach logistyki, zarządzania zasobami, zakupów obronnych, międzynarodowych operacji wojskowych i szkoleń. Przeszedł na emeryturę w 2018 roku jako 1. zastępca CHOD. Jego kariera wojskowa obejmuje liczne stanowiska sztabowe, kierownicze i dowódcze w strukturach krajowych i NATO. Służył jako Zastępca Dyrektora Biura Zakupów MON, Dowódca Połączonego Dowództwa Logistycznego, Zastępca Dowódcy Wojsk Lądowych, DCOS OPS w Sztabie Generalnym i Zastępca CHOD. Służył 4 lata jako DCOS Support w ALCC HQ Heidelberg i Dowódca, NATO JFTC Bydgoszcz, Polska (2011-2013). Służył również jako Szef J3, ISAF HQ Kabul (2007-2008) oraz Dowódca, NATO JLSG dla NRF 7,8.

Wydarzenia

/ godz. 15:30 - 16:30 / Scena -

Nowy Model Sił NATO – czy jest realny? Jak wiarygodne są zdolności bojowe