gen. broni w st. sp. dr Andrzej Fałkowski

Ponad 40 lat służby wojskowej, w tym 14 lat za granicą w NATO i USA. Rozpoczynał w Marynarce Wojennej. Był m.in. zastępcą dyrektora Departamentu Ekonomicznego MON (1996-1998), radcą w Stałym Przedstawicielstwie RP przy NATO w Brukseli (1998-2003). W Sztabie Generalnym WP służył na stanowisku zastępcy szefa Generalnego Zarządu Planowania Strategicznego P-5 (2003-2006). Był też dyrektorem Departamentu Budżetowego MON (2003-2008). Ponownie w NATO jako zastępca dyrektora Międzynarodowego Sztabu Wojskowego NATO ds. Logistyki i Zasobów w Brukseli (2008-2011). Służył ponadto jako Attaché Obrony, Wojskowy, Morski i Lotniczy w USA w Waszyngtonie (2011-2013), po czym był zastępcą Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego (2013-2014), a następnie Polskim Przedstawicielem Wojskowym przy Komitetach Wojskowych NATO i Unii Europejskiej w Brukseli (2014-2018).

Wydarzenia

/ godz. 14:15 - 15:15 / Scena -

Przemysł obronny w Polsce i UE. Zdolności produkcyjne, prace rozwojowe, finansowanie

/ godz. 15:30 - 16:30 / Scena -

Nowy Model Sił NATO – czy jest realny? Jak wiarygodne są zdolności bojowe