gen. dyw. pil. Dariusz Malinowski

Zastępca Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych