Jim Stokes

Dyrektor ds. Polityki Nuklearnej, NATO

Jim Stokes został dyrektorem NATO ds. polityki nuklearnej w listopadzie 2023 roku. Jest odpowiedzialny za opracowywanie i wdrażanie polityki nuklearnej NATO, organizowanie ćwiczeń, sympozjów politycznych, programów szkoleniowych i zapewnianie wsparcia politycznego Sekretarzowi Generalnemu w zakresie odstraszania nuklearnego. Pan Stokes przewodniczy Grupie Planowania Nuklearnego - Grupie Sztabowej.
Przed rozpoczęciem pracy w NATO, pan Stokes odbył długą karierę w Departamencie Obrony Stanów Zjednoczonych, zajmując stanowiska w Biurze Sekretarza Obrony, Dowództwie Wojsk Specjalnych Marynarki Wojennej oraz Biurze Szefa Operacji Marynarki Wojennej. Uzyskał tytuły magistra w National War College i University of Maryland's School of Public Policy, a także licencjat w Allegheny College.

Wydarzenia

/ godz. 11:00 - 12:00 / Scena -

Czy NATO powinno zmienić postawę nuklearną?

/ godz. 13:30 - 14:15 / Scena -

Wyzwania dla strategicznej obrony Europy