Louis Wierenga

Baltic Defence College

Louis Wierenga jest wykładowcą stosunków międzynarodowych w Baltic Defence College, akredytowanej przez NATO placówce edukacyjno-szkoleniowej z siedzibą w Tartu w Estonii.

Louis prowadzi wykłady na temat NATO, bezpieczeństwa i polityki zagranicznej, międzynarodowego środowiska bezpieczeństwa, sztucznej inteligencji i pojawiających się przełomowych technologii oraz polityki europejskiej, koncentrując się głównie na Europie Środkowej i Wschodniej oraz krajach bałtyckich.

Obecnie Louis prowadzi badania nad sztuczną inteligencją i nowymi technologiami, polityką zagraniczną i bezpieczeństwa oraz kulturą strategiczną wschodniej flanki NATO. Obecnie jest badaczem w ramach projektu Horyzont Europa, REMIT (Reignite Multilateralism via Technology), oraz badaczem stowarzyszonym z Łotewskim Instytutem Spraw Międzynarodowych.

Przed rozpoczęciem kariery akademickiej Louis służył w piechocie morskiej Stanów Zjednoczonych.

Wydarzenia

/ godz. 12:45 - 13:45 / Scena -

Przywództwo amerykańskie w Europie - samodzielność strategiczna Unii

/ godz. 16:15 - 17:15 / Scena -

Działania hybrydowe jako zagrożenie dla spójności państw zachodnich