Michal Kořan

Prezes Global Arena Research Institute (GARI)

Michal Kořan jest prezesem zarządu i założycielem Global Arena Research Institute oraz adiunktem na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Masaryka w Brnie, gdzie uzyskał tytuł doktora w 2008 roku.

Jego zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół zagadnień globalizacji, technologii, polityki globalnej i bezpieczeństwa. Wcześniej koncentrował się głównie na kwestiach związanych z regionem Europy Środkowej. W 2017 i 2018 roku pełnił funkcję zastępcy dyrektora wykonawczego Aspen Institute Central Europe. Do czerwca 2017 r. był starszym pracownikiem naukowym w Instytucie Stosunków Międzynarodowych z siedzibą w Pradze (Czechy), gdzie wcześniej pełnił funkcję zastępcy dyrektora (2013-2016) i kierownika badań (2009-2013).

W 2012 r. był stypendystą Fulbrighta w Weatherhead Center for International Affairs na Uniwersytecie Harvarda. W latach 2007-2017 był głównym autorem corocznej książki analizującej czeską politykę zagraniczną oraz założycielem i przewodniczącym programowym corocznego Międzynarodowego Sympozjum Czeskiej Polityki Zagranicznej.
W latach 2013-2014 był wiceprzewodniczącym Rady Programowej Forum Polsko-Czeskiego. Był m.in. krajowym koordynatorem platformy Think Visegrad, głównym koordynatorem grantu strategicznego Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego The Visegrad Group in the Post-Lisbon EU: Getting Closer to Move Further oraz grantu strategicznego IVF V4 CARE ARSEC. Był również głównym badaczem wieloletniego projektu grantowego Czeska polityka zagraniczna i postzachodni porządek globalny. Jego teksty były publikowane m.in. w czasopismach European Security, Osteuropa, Perspectives, Journal of International Relations and Development oraz w wydawnictwach Palgrave, Routledge czy Rowman and Littlefield.

Wydarzenia

/ godz. 17:30 - 18:45 / Scena -

Armia i Przemysł 4.0 - AI defined defence