Paweł Bejda

Sekretarz Stanu, Ministerstwo Obrony Narodowej