Petrit Ajeti

Dyrektor Agencji Wywiadu Republiki Kosowa