płk dr Robert Reczkowski

Zastępca Dyrektora – Szef Pionu Rozwoju Koncepcji i Wykorzystania Doświadczeń w Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych

Służbę wojskową rozpoczął w 1995 r. jako podchorąży Wyższej Szkole Oficerskiej im. gen. Józefa Bema w Toruniu, którą ukończył w 1999 r. z wyróżnieniem. Podczas zawodowej służby wojskowej zajmował szereg różnych stanowisk dowódczych i sztabowych zarówno w kraju, jak i za granica państwa.
Płk dr Reczkowski jest również absolwentem studiów magisterskich Akademii Bydgoskiej (2004) oraz studiów doktoranckich Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (2011). Ukończył także wiele kursów specjalistycznych i doskonalących (narodowych i zagranicznych).
Jego zainteresowania naukowe koncentrują się głównie wokół zagadnień związanych ze współczesnymi konfliktami zbrojnymi, bezpieczeństwem narodowym i międzynarodowym, nowoczesnymi technologiami podwójnego zastosowania oraz kwestiami związanymi z geopolityką i geostrategią zarówno w ujęciu historycznym, jak i współczesnym. Jest autorem lub współautorem kilkunastu monografii naukowych oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych.

Wydarzenia

/ godz. 17:30 - 18:45 / Scena -

Armia i Przemysł 4.0 - AI defined defence