płk Mirosław Wnorowski

Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych