prof. dr hab. inż. Jerzy Małachowski

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Tytuł profesora w dziedzinie nauk technicznych uzyskał w roku 2019. Kierował licznymi projektami oraz uczestniczył jako wykonawca w ponad 30 przedsięwzięciach ukierunkowanych na prace naukowe, rozwojowe i wdrożeniowe. Efekty tych badań to m.in. 9 patentów oraz 3 kolejne w zatwierdzeniu. Członek komitetów naukowych ponad 40 konferencji krajowych i międzynarodowych. Regularnie recenzuje artykuły naukowe w czasopismach z listy JCR. Jego dorobek publikacyjny obejmuje ponad 600 pozycji. W roku 2010 otrzymał Złoty Krzyż Zasługi od Prezydenta RP, a w roku 2011 – Medal Komisji Edukacji Narodowej. Od 2016 r. pełni funkcję Dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej WAT.

Wydarzenia

/ godz. 14:15 - 15:15 / Scena -

Przemysł obronny w Polsce i UE. Zdolności produkcyjne, prace rozwojowe, finansowanie