Robert Pszczel

Zespół Bezpieczeństwa i Obronności, Ośrodek Studiów Wschodnich (OSW)