Władysław Teofil Bartoszewski

Sekretarz Stanu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych