Wojciech Konończuk

Dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich (OSW)