Poprzednia edycja

IV Edycja 24-25 maja 2022 EXPO XXI Warszawa

Dyskusja w trakcie konferencji była poświęcona rozwojowi systemu obronnego w Polsce i w regionie, z uwzględnieniem doświadczeń z trwającej wojny na Ukrainie.

Jesteśmy poddawani atakowi hybrydowemu, bronimy polskiej granicy, bronimy jednocześnie granicy całej Unii Europejskiej. Chcemy na ten temat rozmawiać, chcemy dzielić się doświadczeniami.

Mariusz Błaszczak

Minister Obrony Narodowej

IV edycja to trzy kluczowe obszary tematyczne

Obrona

Przemysł

Odporność